Center for Research on Organizations and Workplaces

Center for Research on Organizations and Workplaces

Mariola Ciszewska

Mariola Ciszewska

I am an assistant professor of strategic management at Kozminski University. My research interests evolve around the topic of organizational strategy, strategic decision making, adaptive capabilities, and internationalization of SMEs.
I graduated from Management Department at Warsaw University (2001). Since then I was a Ph.D. candidate in management at Kozminski University. In 2005 I defended my Ph.D. dissertation and became an assistant professor of strategic management.

You can contact me by email:
mariolac_at_kozminski_edu_pl

 

My recent publications include:
• Ciszewska, Mariola (2009), Zdolności adaptacyjne organizacji. Przypadek szpitali powiatowych (The Adaptive Capabilities of Organizations. Case of Polish Public Hospitals), Współczesna Ekonomia, Vol.11 (3), pp. 133-146.
• Ciszewska, Mariola (2009), Wpływ czynników menedżerskich na umiędzynarodowienie małych i średnich firm w Słowenii (Managerial Factors and Internationalization of Slovenian SMEs), Przegląd Organizacji, 11.
• Ciszewska, Mariola and Kuśmierz, Andrzej and Obłój, Krzysztof (2007), Adaptation of Polish Hospitals to Radical Environmental Change, in: Contemporary Corporate Strategy: Global Perspective, Routledge, London.
• Ciszewska, Mariola and Kuśmierz, Andrzej (2007), Kto tu rządzi? Analiza interesariuszy szpitala powiatowego (Who is Rulling Over There? Stakeholder Analysis for a Public Hospital), MBA, 5, pp. 12-19,
• Ciszewska, Mariola (2007), Analiza sieci wartości (Value Net Analysis), a chapter in Krzysztof Obłoj’s textbook Strategia organizacji, pp. 258-261, PWE, Warszawa.

Bird Wordpress Theme. Design: Videoramki & Christian church.