Center for Research on Organizations and Workplaces

Center for Research on Organizations and Workplaces

Lidia Czarkowska

Lidia Czarkowska

I am an assistant professor of sociology at Department of Social Sciences.
I head the Center of Coaching at Kozminski University. I graduated from Sociology Department at Warsaw University and from Psychology Department at Jagiellonian University. My Ph.D. thesis was an anthropological study of professionalism and process of professionalization of IT specialists. Currently my academic interests focus on the issues of coaching as a support for management, implementing organizational coaching-culture and coaching as a method of developing human potential.

My recent publications:

* Czarkowska L.D. (red.) (2010) Coaching as a Method of Developing Human Potential, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
* Czarkowska L.D. (2010) Nowy Profesjonalizm. Kultura profesjonalna informatyków – antropologia organizacji, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
* Czarkowska L.D. (1999) Antropologia Ekonomiczna. Elementy Teorii, Warszawa: wyd. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
* Czarkowska L.D. (2008) Coaching – nowa jakość doskonalenia kompetencji menedżerskich w monografii: Kompetencje a sukces zarządzania organizacją Witkowski S.A., Listwan T.(red.) Warszawa: wyd. Difin
* Czarkowska L.D. (2007) Jak się dogadać z informatykiem? Stereotypy a rzeczywistość WSPiZ, Master of Business Administration, nr 6(87), rok 2007.
* Czarkowska L.D. (2006) Nowa profesja: informatycy Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Problemy Zarządzania, nr 1 (11), rok 2006, str. 177-193.

You can contact me by email:
lidia_at_kozminski_edu_pl

 

Bird Wordpress Theme. Design: Videoramki & Christian church.